Hoe het begon

Het ontstaan van V.Z.W. Folklore Raad Rollegem.

1977:

Het kleine Rollegem fusioneert met grootstad Kortrijk. Er wordt ook te Rollegem gezocht naar vertegenwoordigers voor de nog op te richten Kulturele Raad van de entiteit. Enkele entoesiaste Rollegemnaren zijn bereid om op eigen bodem de gemeenschapsraad op te richten. De euforie bij dit oprichten, de nieuwe wind of het besef van een te verdedigen Rollegemse eigenheid maakt in de eerste maanden ook de heropleving mogelijk van het eerder ter ziele gegane Davidsfonds. Het waren deze mensen die men vanuit de Kulturele Raad gevraagd had een gesubsidieerd steentje bij te dragen tot de Elf-juli viering….

Daar werd in feite de Rollegemse Folkloreraad geboren. Eerst was er de idee van grote Rollegemse feesten en na ruggespraak met de h.Bert Dewilde, stadsadvizeur, werd een afzonderlijke vereniging opgericht met als specifieke opdracht op dat ogenblik folklorefeesten te organiseren in de hoop daar in de toekomst een jaarlijks gebeuren van te maken.

Later werd een VZW opgericht waarbij deze opdracht niet alleen werd gehandhaafd, maar waarbij de doelstelling breder werd gezien, nl. dat men zich zou inzetten om mensen samen te brengen en tot samenwerking zou aanzetten zowel binnen als buiten het eigen dorp.

Wanneer iedereen zich inzet met het doel iets prachtigs in te richten, men samenwerkt, mag rekenen op de handelaars door hun steun en medewerking, kan er iets gedaan worden waarop de inrichters fier mogen zijn. Dat was op 2 juli 1977 het geval voor het feestvierend Rollegem met de eerste uitgave van Vlaamse Folklorefeesten, en het zal zeker bij deze eerste uitgave niet blijven gezien het uitzonderlijk succes, wat de inrichters grote voldoening gaf want het is begrijpbaar dat dergelijke inrichtingen veel tijd en moeite vragen zonder nog te spreken van de financiële middelen.

Aan dokter Surmont de voorzitter, secretaris Patrick De cruyenaere en gans de ploeg die alles zo goed ineen gestoken hebben zeggen wij gemeend proficiat in naam van de ganse bevolking en volgend jaar evenveel succes.

En het sprookje blijft maar duren.

 

Daarvoor hebben volgende voorzitters
met hun ploeg gezorgd.
Surmont Xavier 7 jaar

Dendievel John 4 jaar

Dursin Luc 1 jaar

Van Belle Dirk 7 jaar

Derck Patrick 4 jaar

Desimpelaere Geert 5 jaar

Caesens Peter 2 jaar

Hoorens Jean-Pierre 5 jaar

 

Huidige beheerraad
V.Z.W. Folklore Raad Rollegem

Schepens Mickel (voorzitter)

Malisse Vanessa (secretaris)

Tombeur Olivier

Leden van de
V.Z.W. Folklore Raad Rollegem

Derieuw Véronique

Naert Christine

Vandenbussche Steven

Malisse Dirk