Het Ontstaan

In 1977 fusioneert het kleine, toen zelfstandige gemeente, Rollegem met grootstad Kortrijk.
Er werd bij deze fusie, door de toenmalige stadsadviseur Mr. Bert Dewilde, ondersteund door het heropgeleefde Davidfonds, gezocht binnen de bevolking van Rollegem, naar vertegenwoordigers voor de nog op te richten “Kulturele Raad” van het nieuwe Kortrijk. Doel was om het plaatselijke cultureel leven te activeren, en er in verenigingsverband een activiteit te ontwikkelen die de gemeenschap van Rollegem moest dienen. Er werd vanuit Kortrijk een voorlopige werkgroep ‘Kultureel Werk’ samengesteld in samenwerking met het Davidfonds. De eerste algemene vergadering, georganiseerd met alle verengingen van Rollegem, had voornamelijk betrekking op het 657ste herdenkingsjaar van de Gulden Sporen. Het idee ontstond er om grote Rollegemse Feesten te organiseren op de 11-julie viering. Tijdens deze vergadering waren er echter enkele enthousiaste Rollegemnaren getriggerd om op eigen bodem een gemeenschapsraad te organiseren die los stond van het nieuwe Kortrijk. Men had namelijk schrik dat Rollegem in de vergeethoek zou geraken, gezien Rollegem toen de enige randgemeente was zonder zijn eigen feesten. Tinekes- (Heule), Cornelius- (Aalbeke), Markse – (Marke), Sinksefeesten (Kortrijk), … De euforie bij het oprichten, het enthousiasme en het besef de Rollegemse eigenheid te kunnen verdedigen zorgde voor de geboorte van de Rollegemse Folkloreraad: “Een afzonderlijke vereniging met de specifieke opdracht om Folklorefeesten te organiseren, met de hoop daar in de toekomst een jaarlijks gebeuren van te maken.”

Pas na de eerste Feesten, na het succesvol slagen in hun opzet, werd de vzw geschicht, een VERENIGING VOOR en VAN iedere Rollegemnaar, met doel om MENSEN SAMEN TE BRENGEN, en tot SAMENWERKING aan te zetten zowel binnen als buiten het Rollegemse dorp.

Wanneer men zich gezamenlijk inzet, waarbij iedereen effectief samenwerkt, en waarin men kan rekenen op steun en medewerking van handelaren, kunnen er zaken gerealiseerd worden, die men vooraf misschien als onmogelijk achtte. Dit was reeds op 2 juli 1977 het geval voor het feestvierend Rollegem met de eerste editie van Vlaamse folklorefeesten, wat later onder een andere naam, Rollofeesten, steeds werd herhaald. Desondanks de enorme energie, moeite en tijd die nodig is, om nog niet te spreken van de benodigde financiële middelen, leidde deze ‘magische formule’ steeds tot voldoening geven succes. Deze formule van SAMENWERKING en SAMENHORIGHEID is nog steeds de leidraad van de organisatie van de huidige Rollofeesten.
Rollegem schets kerk
Rollo logo bol

Kom jij mee in de organisatie?

Ben jij de persoon die we zoeken?

Vind je het leuk om dingen te organiseren? Wil je gewoon een handje helpen tijdens de feesten of tijdens één van onze jaarlijkse activiteiten?
Ben je een meester in het tappen? Of kan je waanzinnig goed omgaan met kinderen? Of ben je eerder iemand die liever uit de ‘picture’ blijft maar wel kennis van aanpakken heeft. Wil je ook Rollegem op de kaart zetten? Wil je je sociaal leven uitbreiden?

Eender wat je drijfveer is, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

info@rollo.be