Geen kerst zonder WINTERNACHT!!

Gezien de organisatoren van Winternacht Rollegem in 2021 op zoek gingen naar een opvolger, werd de fakkel na overleg met andere deelnemende verenigingen doorgegeven aan het bestuur van de Rollofeesten.

Winternacht - Kerstboom

Dwz dat de Rollofeesten zullen instaan voor de algemene organisatie van de Winternacht.

Omwille van gekende Covid-perikelen hebben deze taak nog niet ten harte kunnen nemen.

Het is de bedoeling om de eigenheid en het charmevolle karakter van de Winternacht zo goed als mogelijk na te streven, en de samenwerking met de verenigingen te behouden. We kijken alvast uit naar een warme Winternacht 2022!

Wordt vervolgd…

Zet alvast 17/12/2022 in uw agenda!