Geen kerst zonder WINTERNACHT!!

Gezien de organisatoren van Winternacht Rollegem dit jaar op zoek gingen naar een opvolger, werd de fakkel na overleg met andere deelnemende verenigingen doorgegeven aan het bestuur van de Rollofeesten.

Winternacht - Kerstboom

Dwz dat de Rollofeesten vanaf dit jaar zullen instaan voor de algemene organisatie van de Winternacht.

Het is de bedoeling om de eigenheid en het charmevolle karakter van de Winternacht zo goed als mogelijk na te streven, en de samenwerking met de verenigingen te behouden. We kijken alvast uit naar een warme Winternacht 2021!

Wordt vervolgd…

Zet alvast 18/12/2021 in uw agenda!